Psk. Dan. Enes Karaosmanoğlu
Psk. Dan. Enes Karaosmanoğlu
Psikolojik Danışmanım! Aile Danışmanıyım! Pedagogum! Akademik Danışmanım! Öğrenci Koçuyum!
Psk. Dan. Enes Karaosmanoğlu

Blog

Meslek Seçimi

Meslek Seçimi

 

Meslek seçimi kişinin yaşamında önemli bir yere sahiptir. Seçilen meslek, kişinin yaşam tarzını belirleyerek mutlu ve doyumlu bir yaşam geçirmesine katkıda bulunacaktır. Meslek seçiminde doğru kararı verebilmek; öğrencinin kendisini ve yeteneklerini tanıması ve kendisine yardımcı olunması açısından oldukça önemli ve güç bir iştir. Öncelikle kavram olarak mesleği ele almak isterim.

 

 Meslek: Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, kuralları toplum tarafından belirlenmiş ve belli bir eğitimle kazanılan bilgi ve becerilere dayalı faaliyetler bütünüdür. Meslek bir kişinin hayatını kazanmak, geçimini sağlamak için yaptığı iş olarak tanımlanıyorsa da insanların meslek edinmelerinde tek etmen kazanç değildir. Birey mesleği sayesinde bağımsızlık, güvence, bir gruba ait olma, tanınma gibi gereksinimlerini de karşılar.. Bunlardan daha önemlisi mesleğin kendini gerçekleştirme için bir araç olmasıdır. Sağlıklı insan çalışarak, bir şeyler üreterek gizil güçlerini kullanır ve geliştirir, bundan haz ve doyum sağlar. Meslek seçimi ,bireyin kendisine uygun gördüğü mesleği diğerlerinden ayırarak tercih ettiği mesleğe girmek için çaba göstermesi olarak tanımlanır. Bu doğrultuda bireyin seçme özgürlüğünü doğru tercihler yapabilme yönünde kullanabilmesi için bireyin kendini tanıması gerekir. Aynı şekilde, sağlıklı bir seçim için mevcut seçenekleri, gerektirdiği nitelikler ve sağladıkları olanaklar açısından değerlendirmek de gereklidir. 

 

Kendini tanıma, insanın psikolojik ve fiziksel açıdan kendinde olanları bilmesi, kendinde olanların farkında olması ve bunları doğru değerlendirmesi ile ilgilidir. bireyin fiziksel özelliklerini, duygularını, düşüncelerini, istek ve gereksinimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, amaç ve değerlerini, yetenek ve becerilerini tanımasını, bilmesini ve bunların farkında olma biçiminde de tanımlanabilir

 

Meslek Seçiminde Kendini Tanıma İle İlgili İpuçları 

 

Burada dikkate alınması gereken 3 önemli kavramdan bahsetmek istiyorum; ilgiler,yetenekler ve değerler.

 

İlgiler :Bireyin herhangi bir zorlama olmadan ya da kendisine bir ödül vaad edilmeksizin kendiliğinden bazı faaliyetlere başlaması ve bundan doyum sağlaması. Bireyin seçeceği mesleğe ilgi duyması; yapacağı işten zevk almasında ve bıkkınlık hissetmemesinde büyük rol oynar. Dolayısıyla kişinin ilgi duyduğu faaliyetleri mesleğe dönüştürmesi yaptığı işte daha verimli olmasını sağlayacaktır. 

 

İlgi alanları: 1. Temel Bilim 2. Sosyal Bilim 3. Canlı Varlık 4. Mekanik 5. İkna 6. Ticaret 7. İş Ayrıntıları 8. Edebiyat 9. Güzel Sanatlar 10.Müzik 11.Sosyal Yardım 

 

Yetenekler: Kalıtımla getirilen gizil gücün, eğitim ve çevre etkisiyle geliştirilmiş kısmını ifade eder. Birey, bir mesleği ya da onu hazırlayan bir eğitim programını seçerken hangi yetenek türüne ne derece sahip olduğunu düşünmeli ve en çok sahip olduğu yeteneğini kullanabileceği çalışma alanını oluşturmalıdır. 

 

Değerler: Meslek faaliyetlerinin sonunda beklenen doyum genellikle “Mesleki Değer” olarak adlandırılır. Bireyin “Ben ne için çalışıyorum?”, ”Mesleğimden, hayattan ne bekliyorum?” gibi sorulara verdiği cevaplar o kişinin meslek değerlerini yansıtır. 

Değer Alanları: 1. Yeteneğini Kullanma 2. Yaratıcılık 3. Yarışma 4. İşbirliği 5. Değişiklik 6. Düzenli Yaşam 7. Liderlik 8. Kazanç 9. Ün Sahibi Olma 

 

Karar Verme Sürecinde Çocuğunuza Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz?  Her şeyden önce çocuğunuzu  tanımaya çalışın. Çocuğunuzun mesleklere ilişkin duygu ve düşünceleri hakkında birlikte değerlendirme yapın. Seçeceği meslek konusunda sıklıkla fikir değiştirse de, onu sabırla dinleyin, kararsızlığını anlayışla karşılayın, olgunlaşmasına yardımcı olun. Yaşamının her döneminde olduğu gibi, meslek seçimi sürecinde desteğinizi çocuğunuza hissettirin.  Bu arada çocuğunuzu daha iyi tanıyabilmek ve ona daha iyi rehberlik edebilmek için psikolojik danışman ve , öğretmenlerle işbirliği yapın, okul sürecini izleyin. Çocuğunuzu ilgi ve yetenekleri doğrultusunda iyi tanımanız ve meslekler hakkında bilgi sahibi olmanız, çocuğunuzun doğru kararı almasına katkı sağlayacaktır.  Son olarak, bireyin kendi özellikleri (ilgi, yetenek, değer) ve mesleklerin gerektirdiği özellikleri (akademik beceriler, fiziksel – bedensel - ruhsal özellikler, çalışma ortamları, çalışma alanları, özel koşulları vb.) göz önünde bulundurarak istenen yönleri fazla, istenmeyen yönleri az olan seçeneğe karar verilmelidir. 

Yorum Ekle